MED BREDE VINGER OG DYBE RØDDER

UDSMYKNINGSOPGAVE 

FÆLLESSKABETS HUS


Fællesskabets Hus er et nybyggeri i Skanderborg Kommune, der indeholder 72 demensvenlige plejeboliger og centerfunktion, blandt andet en sundhedsklinik, café og en multisal. 
Tankerne bag byggeriet har blandt andet været at skabe en tæt forbindelse til lokalsamfundet og invitere byens borgere til at benytte salen til eksempelvis foredrag og koncerter. Ligeledes er udendørsarealerne anlagt, så de ligger op til besøg af områdets børneinstitutioner. Fællesskabets Hus er nomineret til Årets Sundhedsbyggeri.

OPLÆG - SKULPTUR MED BREDE VINGER OG DYBE RØDDER


Opgaven bestod i at skabe et kunstværk, udført specifikt til pladsen foran hovedgangen. Højde 3,5 meter.

Et værk med Fællesskabet som et centralt element og samtidig med rod i Ry's DNA.

MOTIV VALG


Områdets DNA

Naturen og søerne omkring Ry er en stor del af Ry’s identitet. Jeg fandt det oplagt, at motivet skulle findes her, i det omkring liggende landskab, blandt fugleliv, vand og skov.

 

Symbolik

Flyvende fugle er et motiv fyldt af symbolik. Glæde, Længsel, Frihed, Eventyr og Sammenhold, - men også en metafor for sjælens opstandelse og et udtryk for at vi alle skal herfra og kun er her "på træk".

Symboler som vi kan identificere os med på forskellige stader i livet og som gør motivet vedkommende og meningsfyldt.

Her flyver de i flok, fordi de er mange nok - de har et fællesskab.


Karakter

Bred appel og let genkendelighed, var ligeledes et vigtigt element i værkets opbygning. Alle, lige fra et lille barn til en aldrende beboer skal kunne genkende motivet som måske tillige, vil kunne danne grundlag for en spontan samtale om sorg og glæde - og alt derimellem.


Rød tråd

Med respekt for de lokale kunstnere, der indgår i indretning af Fællesskabets Hus, har jeg fundet inspiration i bl.a. Jørgen Gluds fugle-relief, Kyhns landskabsmalerier og Klindts spontane penselstrøg. (Som en sidebemærkning kan nævnes at Anna Klindt’s gravsten på Gl.Ry Kirkegård, er udsmykket med et bronze relief af flyvende fugle)
Hensigten med motivvalget har derfor også været, at trække en rød tråd til disse kunstnere for at skabe en sammenhæng, en reference til fortiden.

UDTRYK


Mine intentioner var fra begyndelsen en ekspressiv tilgang: Løst, men stramt.
Rent skulpturelt, har mit fokus været at bevare et løst greb omkring udformningen, for at betone friskheden og spontaniteten i udtrykket.

Samtidig har jeg søgt en stram komposition, for at fremhæve konturerne af fuglene og skabe en spænding mellem vingernes placering og de luftige mellemrum.


Hensigten med kombinationen af den løse tilgang og den stamme opbygning, er at give skulpturen et langtidsholdbart udtryk, der på én gang er både tidløst og tidssvarende.

MATERIALE VALG


Fuglene er støbt i bronze, der vil patineres af årstidernes vejrlig i brune og ir-grønne nuancer.

Soklen består af en søjle i råt kløvet nordisk Halmstad granit. Stenen bringer naturen helt tæt på og passer godt til den røde teglsten på bygningens facade på grund af den store variation i farver og tekstur, hvor nuancer i grå og rød blander sig i et levende mønster.


Stenen er kun let forarbejdet, og fungerer som en integreret del af værket; et klippemassiv der giver fugleflokken, luft under vingerne.